nom

VAMPIRE BELT
CARLOS GIFFONI
ELOE OMOE


NOM D'ARTISTE - Boston - October 1, 2005

Photos by Bill T Miller
ELOE OMOE
with HORNS
nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nomCARLOS GIFFONI

nom

nom

nom

nom

nom


nomVAMPIRE BELT
Chris Corsano & Bill Nace

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom

nom


check out band sites...
Vampire Belt
Carlos Giffoni
Eloe Omoe

SEE more btm photos
Vampire Belt | Carlos | Eloe Omoe


PHOTOS BY BILL T MILLER

ORGY OF NOISE

back to:
billtmiller.com


btm